Vylepšení kartušové filtrace

Filtrační materiál FlexiFilter je vhodný jako náhrada běžných filtračních náplní do kartušových filtrů. Filtrační nádobu ve které je umístěna filtrační vložka je možná naplnit plnou materiálem FlexiFilter. Jediným omezením mohou být vstupy a výstupy pro přívod a odtok vody.

Podle rozměru je potřeba vrstvit více kruhových filtrů na sebe ve filtrační nádobě. Zvolte průměr FlexiFilter stejný nebo o trochu větší než je vnitřní průměr filtrační nádobky, kde byla umístěna kartušová vložka.


FlexiFilter 120
kruhový filtr průměr 12 cm


FlexiFilter 140
kruhový filtr průměr 14 cm


FlexiFilter 190
kruhový filtr průměr 19 cm


FlexiFilter 250
kruhový filtr průměr 25 cm

Kruhový filtr vhodný jako předfiltr
Kruhový filtr lze použít samostatně jako předfiltr bazénové filtrace vložením do skimmeru. Použití kruhového filtru zamezí vstupu drobných nečistot do potrubí a čerpadla filtračního systému.


FlexiFilter 140
kruhový filtr průměr 14 cm (2 ks v balení)


FlexiFilter 190
kruhový filtr průměr 19 cm

Návod k použití

Při používání berte prosím na vědomí následující pokyny:
Odpojte filtrační zařízení od elektrické sítě.
Otevřete víko filtrační nádoby v souladu s pokyny výrobce.
Odstraňte původní filtrační materiál (kartuše, filtrační vložky, apod.)
Preventivně zkontrolujte všechna těsnění a vyčistěte je od znečištění.
Do filtrační nádoby poskládejte na sebe kruhové filtry FlexiFilter.
Sestavte a zapojte filtrační zařízení podle pokynů výrobce.

Upozornění pro systémy s automatickým zpětným proplachem
Vzhledem k tomu, že při používání FlexiFilter se tlak vlivem nečistot zvýší jen nepatrně, nebude se spouštět automatické zpětné proplachování. Proto pravidelně kontrolujte průtok na tlakoměru a v případě potřeby spusťte zpětný proplach manuálně.