Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti Systemia s. r. o.
se sídlem Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
IČ 28513177, DIČ CZ28513177 zapsaná v obchodním rejstříku
pod spisovou značkou C 147064 u rejstříkového soudu v Praze.

Obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané na dálku na internetových stránkách, emailem nebo telefonicky mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (spotřebitel, kupující) mimo podnikatelskou činnost kupujícího.

Kontaktní údaje prodávajícího
Systemia s. r. o., IČ 28513177, DIČ CZ28513177 (plátce DPH)
adresa: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika
internetové stránky: www.FlexiFilter.com,  www.FlexiFilter.eu, www.FlexiFilter.cz
telefon: +420 281864404
email: sale@FlexiFilter.eu

Kupní smlouva
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně prodávající a na druhé straně spotřebitel. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslání řádně vyplněného poptávkového formuláře umístěného na internetové stránce prodávajícího.
Prodávající potvrzuje přijetí objednávky kupujícímu. Prodávající může ověřit platnost objednávky telefonicky. Prodávající informuje kupujícího (emailem, telefonicky) o termínu vyřízení objednávky. Potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na internetových stránkách prodávajícího jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

Cena
Cena je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) platné na území České republiky. Spotřebitel, který je plátce DPH ze zemí EU, požádá prodávajícího o úpravu ceny individuálně v objednávce nebo emailem. Cena uvedená v nabídce zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího nebo potvrzením vyřízení objednávky (s uvedením termínu doručení). Celkovou cenu tvoří cena výrobků, služeb, bankovní poplatky a cena dopravy uvedená na internetových stránkách prodávajícího.
Cenu dle kupní smlouvy lze uhradit: bankovním převodem, systémem PayPal, na dobírku nebo hotově v sídle společnosti.
Daňový doklad je kupujícímu vystaven po uhrazení kupní ceny.
V případě zálohové platby je zboží odesláno po přijetí platby od kupujícího. V případě platby při doručení (dobírkou) je zboží odesláno nejpozději druhý pracovní den po potvrzení (akceptaci) objednávky. U zboží nebo služeb zhotovených na zakázku je o termínu odeslání zákazník informován.

Dodání
Prodávající dodá objednané zboží spotřebiteli prostřednictvím externího dopravce (Česká pošta, Dachser, Gebrüder Weiss, PPL, Schenker,…). Doba doručení v České republice je nejdéle 2 pracovní dny od potvrzení (akceptace) objednávky, v zemích EU přibližně 5 pracovních dnů. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a všechny závady oznámit přepravci a fotograficky zdokumentovat. Na pozdější reklamaci zásilky nebude brán zřetel.
Daňový doklad prodávající zasílá elektronicky emailem. Prodávající může elektronicky zaslat návod nebo další informace k výrobku (montážní video,…).
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží, jde o zboží sezónního charakteru nebo při doručení hrozí poškození vlivem klimatických podmínek (mráz).

Práva na odstoupení od kupní smlouvy
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu firmy nebo elektronicky emailem. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 2 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Spotřebitel vrátí zboží na adresu prodávajícího nepoškozené a bez známek používání (neopotřebené), nejlépe v původním obalu. Postup vrácení zboží lze s prodávajícím předem dojednat emailem. Spolu s vráceným zbožím kupující zašle kopii dokladu o převzetí, daňový doklad nebo objednávku a údaje pro vrácení platby – bankovní spojení. Prodávající má 10 dnů na vyřízení odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
Pokud je vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Prodávající škodu započítá proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Reklamace
V případě reklamace zboží kupující kontaktuje prodávajícího a dojedná s ním postup vyřízení reklamace. Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího nebo přímo u výrobce.

Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji získanými při obchodní činnosti se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Systemia s.r.o. ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. V případě sporu je rozhodující česká jazyková verze obchodních podmínek. Spory jsou řešeny na území České republiky, v českém jazyce podle českého práva.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.